ADMINISTRATIV PERSONAL

Alla på teatern nås på fornamn.efternamn(at)svenskateatern.fi
Vill du tala med oss? ring då via växeln på tfn 09 6162 11


Stina Lindroos
Förvaltningschef

Amy Albrecht
HR

Monika Mäkinen
Löneräknare

Eva Buss
Controller

Tomas Grönvall
IT-ansvarig

Nanne Lindroos
Reception och växel

Richard Siivonen
Intendent

Fabian Sjölund
Bokförare

Frida Staffans
Teaterledningens assistent och arkivarie

STÄDPERSONAL

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close