VÅREN 2019

 För detaljerad beskrivning av publikarbetets former, se högerbalken.
Vänligen boka alltid verkstäder på förhand av teaterns publikarbetare. 

 

MAJ

Måndag 20.5 kl 19.00 Vilja andas (Nya Tadam) Föreställningssamtal direkt efter föreställningen  inne i salongen tillsammans med ensemblen.

Onsdag 22.5 kl 12.00 Vilja andas (Nya Tadam) (dagsföreställning) Föreställningssamtal direkt efter föreställningen tillsammans med ensemblen. 

Lördag 25.5 kl 12.00- 12.45 HUR MÅR DU EGENTLIGEN? Paneldiskussion om mental hälsa bland ungdomar idag.  Avgiftsfritt och öppet för alla. Diskussionen förs på svenska. 

Nya TADAM och Svenska Teatern bjuder in till en öppen paneldiskussion om psykisk ohälsa bland ungdomar, ett tema som lyfts fram i föreställningen VILJA ANDAS. Panelen består av sakkunniga inom området, Maria Sevon (grupphemsföreståndare, Folkhälsan), Johanna Cresswell-Smith (psykolog,THL) och Marika Parkkomäki (regissör). Samtalet leds av teaterns publikarbetare Noona Leppinen. Det går att kombinera deltagande i paneldiskussionen med föreställningen som spelas samma dag kl 14. Bokning av teaterbiljetter kan göras via teaterns biljettförsäljning eller på lippu.fi. 

 

 

 

PUBLIKARBETSFORMER

Vi diskuterar gärna närmare behov eller önskemål som stödjer dig och din grupp i teaterbesöket. Kontakta teaterns publikarbetare för mer information. 

Pjäsintroduktion korta (ca 20 min) introduktioner till kvällens pjäs med start 40 minuter innan föreställningen börjar. Vi öppnar upp kontext och form för aktuell pjäs och ger nycklar för att fördjupa föreställningsupplevelsen. Samtalen är alltid gratis och kräver ingen förhandsanmälan. 

Föreställningssamtal är tillställningar där publiken i samband med en föreställning kan ta del av ett samtal med arbetsgruppen.  Vi samtalar om och kring den aktuella pjäsen. Samtalen är alltid avgiftsfria och kräver ingen förhandsanmälan. 

verkstäder jobbar vi med deltagande metoder där åskådaren får behandla en pjäs genom konkreta, konstnärliga och pedagogiska övningar. Verkstäder kan vara såväl för- som efterarbete till en pjäs. Verkstäderna bokas alltid i förväg av publikarbetaren och är knutna till föreställningar på repetoaren. 

Till valda pjäser erbjuds studiematerial som oftast riktar sig till grupper. Studiematerialen innehåller övningar och frågor som förbereder gruppen innan teaterbesöket samt ger verktyg för efterbehandling. Studiematerial beställs via publikarbetaren 

Familjelördag är ett roligt och deltagande program för hela familjen i anknytning till en barn- eller familjeföreställning. Med konstens olika medel får deltagarna pröva på en teaterverkstad eller skapa t ex en handdocka, en teatermask eller annat som har ankytning till pjäsen i tur. Pris 5-10€/deltagare (beroende på verkstadens innehåll)  samt teaterbiljettens pris. 

 

 

 

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close