Organisation

Svenska Teaterns verksamhet drivs av en förening, Garantiföreningen för Svenska Teatern rf (grundad 1867). Garantiföreningens styrelse är teaterns högst beslutande organ. Styrelsen tillsätter teaterchefen och förvaltningschefen, dvs teaterledningen.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. är den förening som driver teaterverksamheten. Föreningen har omkring 160 medlemmar och sammanträder två gånger om året. På höstmötet väljs styrelsen och behandlas budgeten för nästa år. På vårmötet godkänns bokslutet för föregående år. Garantiföreningens styrelse är teaterns högsta beslutande organ.

Garantiföreningen är en ideel förening som inte strävar efter ekonomisk vinst, men som däremot kan ta emot donationer, testamenten och övriga understöd för att stöda verksamheten. 

Föreningens styrelse består av 7–9 ledamöter, som väljs på föreningens möte för två år i sänder så att varje år hälften eller närmast hälften är i tur att avgå. Därutöver kan till styrelsen väljas högst fyra adjungerande ledamöter, likaså för två år i sänder, vilka har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett kalenderår i sänder.

Styrelsen 2019

SVENSKA TEATERNS STYRELSE OCH NÄMNDER 2019

Styrelsemedlemmar:
Joakim Åberg, ordförande
Nina Gran, vice ordförande
Mikael Andersson
Henrika Franck
Mary Gestrin
Anna Pashley
Maria Romantschuk
Ville Sandqvist
Henry Wiklund

Adjungerade medlemmar: 
(Andreas) Stanley Lönnquist
Lina Jonasson

Fondförvaltningsutskottet:
Henry Wiklund, ordf.
Maria Romantschuk
Joakim Åberg
Patrick Henriksen, artistföreningens representant
(Andreas) Stanley Lönnquist, Svt Backstage r.f.:s representant

Stipendie- och fördelningsnämnden:
Nina Gran, ordf.
Henrika Franck
Ville Sandqvist
Max Forsman, artistföreningens representant
Lina Jonasson, SvT Backstage r.f.:s representant

Valutskottet:
Nina Gran, ordf.
Maria Romantschuk
Mikael Andersson, artistföreningens representant
Noona Leppinen, Svt Backstage r.f.:s representant

Teaterledningen

Teaterledningen består av teaterchefen och förvaltningschefen. Ledningsgruppen sköter teaterns operativa verksamhet. 

Ledningsgruppen
Joachim Thibblin, teaterchef
Stina Lindroos, förvaltningschef
Keijo Viitala, teknisk chef
Kaisa Rautakoski, ateljéchef
Thomas Forsström, marknadsföringschef

Stiftelsen

Johan Aalto, ordförande
Eduard Paulig, vice ordförande
Kaj Hedvall
Susanne Homén-Lindberg
Heidi Schauman
 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close